KLUBOVÉ INFORMACE


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

Členské příspěvky byly pro rok 2020 schváleny ve výši 550 Kč pro nepracující důchodce a studenty, 750 Kč pro ostatní. Zaplatit je možné převodem na účet č. 102607145/0300, do zprávy pro příjemce vepište své jméno a příjmení. Zaplatit je možné také pokladníkovi na klubu. 

PRAVIDLA PROGRAMU KLUBU:

  • Každé první pondělí v měsíci se hodnotí fotografie členů. Zájemci přinesou na flash disku maximálně 5 fotografií. Ty fotografie, které získají 7 bodů a více, jsou publikovány na webu.
  • V případě hodnocení soutěžních fotografií v rámci mapových okruhů proběhne hodnocení za účasti členů před daným programem.
  • Přednášky nemají překročit dobu 1 hodiny, aby zůstal dostatek času na volnou diskusi po programu.

AKTUALITY

Schůzky v září: 

7.9. 2020 v 16.30 - 18.00 hod. SPŠ sdělovací techniky

21.9. 2020 v 17.00 hod. u Heleny Sukové


Fotografická soutěž TAMAPO - výsledky:

  • 1. května 2020 zemřel dlouholetý člen KFA Praha, Jiří Bališ.  
  • Dobré světlo na nebeských pláních. 

  • V 58. ročníku MO Nekázanka jsme se umístili v první polovině hodnocených ! Konkrétně na 6. místě ze 13 klubů. Největší zásluhu na tom má Zdeněk Vodák, v celkovém pořadí hlavně jeho fotky na 9. a 17. místě ze 195. 

Premiéra 2019 - HRADEC KRÁLOVÉ 

  • V Hradci Králové proběhla fotografická soutěž Premiéra 2019.  Členové KFA byli velmi úspěšní, především Petr Vilím. Jeho fotografie získaly cenu IMPULS a cenu FOMEI a.s.. Více v přiloženém souboru.

58. ROČNÍM MO NEKÁZANKA - UMÍSTĚNÍ

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TAMAPO 2019

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ KFA PRAHA

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ - HISTORIE